Wstępne oceny skutków dla przyszłych partnerstw zinstytucjonalizowanych w programie Horyzont Europa

05.08.2019

Komisja Europejska opublikowała wstępne oceny skutków (Inception impact assessments) dla przygotowywanych partnerstw zinstytucjonalizowanych wraz z zaproszeniem do wyrażenia opinii na ich temat - “Have your say”

Zachęcamy krajowe podmioty do udziału w konsultacjach, celem wpływania na kształt przyszłych partnerstw a tym samym do lepszego przygotowania się do aplikowania o środki finansowe na projekty B+R w ramach Horyzontu Europa.

Wstecz