Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w I rundzie konkursu 1/4.1.4/2019 Projekty Aplikacyjne

14.05.2019

Zgodnie z § 7 ust. 11 Regulaminu Konkursu nr 1/4.1.4/2019 Projekty Aplikacyjne, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych dla wniosków o dofinansowanie złożonych w I rundzie konkursu 1/4.1.4/2019 zaplanowane zostały w dniach 8-10 lipca 2019 r.

O dokładnej dacie spotkania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przypominamy, że proces oceny wniosków w konkursie obejmuje:

  1. sporządzenie przez panel ekspertów uwag w zakresie kryteriów podlegających możliwości uzupełnienia lub poprawy,
  2. poprawę wniosku przez Wnioskodawcę, zgodnie z uwagami panelu (jeśli dotyczy),
  3. spotkanie z Wnioskodawcą w siedzibie NCBR,
  4. ocenę projektu przez panel, według wszystkich kryteriów oceny projektu


Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem dla wnioskodawcy.

Wstecz