Częściowe zakończenie oceny wniosków złożonych w trzeciej rundzie naboru, trwającej od 1 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r., w ramach konkursu 2/1.1.1/2019 „szybka ścieżka”

15.10.2019

W związku z aktualizacją Regulaminu konkursu z 12 sierpnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zakończona została trzecia część oceny wg. kryteriów dla projektów złożonych w ramach trzeciej rundy konkursu trwającej od 1 czerwca do 1 lipca 2019 r. W ramach trzeciej rundy wpłynęło 367 wniosków.

Na pierwszej częściowej liście rankingowej opublikowanej 12 września 2019 r. do dofinansowania zostało wybranych 8 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 206 274 126,17 PLN. Na drugiej częściowej liście rankingowej opublikowanej 7 października 2019 r. do dofinansowania zostało wybranych 21 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 133 387 320,60 PLN.

Na dzień 07 października br. oceniono 4 wnioski realizowane samodzielnie przez Przedsiębiorstwa inne niż MŚP (Duży), konsorcja Przedsiębiorstwa innego niż MŚP (Duży) z jednostkami naukowymi i konsorcja z udziałem wyłącznie Przedsiębiorstw innych niż MŚP (Dużych).

Dnia 14 października 2019 r. do dofinansowania wybrany został 1 projekt na kwotę dofinansowania 10 808 126,88 PLN. 3 projekty nie zostały wybrane do dofinansowania.

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 – TRZECIA RUNDA_DUŻE_trzecia częściowa

Wstecz