Konkurs 2/1.2/2019 INNOSTAL - III wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie

07.06.2019

Uprzejmie informujemy o aktualizacji dokumentacji dla konkursu nr 2/1.2./2019 INNOSTAL-III, ogłoszonego 15 marca br.

Zmiany w dokumentacji konkursowej:

 • w Regulaminie Konkursu:
  • wydłużenie naboru o jeden dzień, tj. do 19 sierpnia br., tak by ostatni dzień naboru przypadał w dzień roboczy;
  • w celu ujednolicenia dokumentacji konkursowej:
   • dodano w § 2 ust. 13 przypis dolny doprecyzowujący wymogi w stosunku do kierownika B+R,
   • w § 3 uzupełniono zapisy w zakresie kosztów pośrednich (dodano ust. 10) oraz wprowadzono zmiany redakcyjne;
   • w § 3 ust. 15 zaktualizowano i doprecyzowano zapisy dotyczące projektów generujących dochód.
 • w ogłoszeniu o konkursie: wydłużenie naboru do 19 sierpnia br.


Powyższe zmiany obowiązują od 7 czerwca br.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi dokumentami.

Wstecz