Aktualizacja dokumentacji Konkursu Ścieżka dla Mazowsza - wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu oraz Przewodnik kwalifikowalności kosztów

09.09.2019

Uprzejmie informujemy o załączeniu na stronie Konkursu Ścieżka dla Mazowsza:

 • wzorów umów o wykonanie i finansowanie projektu (inaczej: ‘umowa o dofinansowanie’) – dla pojedynczego podmiotu oraz dla konsorcjum:
 • zaktualizowanego Przewodnika kwalifikowalności kosztów – dokonane zmiany dotyczą:
  • ewidencji wniesienia wkładu własnego – usunięcie zapisów dot. ewidencji bilansowej;
  • składników kwalifikowalnych w ramach wynagrodzenia:
   • dodany został zapis o możliwości kwalifikowania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe;
   • usunięto zapisy, które się dublowały – dot. Funduszu pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
   • podwykonawstwo fazy B+R – wskazanie, że limit na kat. E określa Regulamin konkursu;
   • katalog kosztów fazy B+R – dodany został wynajem powierzchni laboratoryjnej do badań B+R.

Oba dokumenty dostępne są na stronie konkursu

Wstecz