Konkurs 1/4.1.4/2019 Projekty aplikacyjne - zmiana Regulaminu Konkursu

12.08.2019

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym Regulaminem Konkursu nr 1/4.1.4/2019 Projekty aplikacyjne, ogłoszonego 1 lutego br. Wprowadziliśmy w nim możliwość publikacji częściowych list rankingowych w ramach danej rundy konkursu przed zakończeniem oceny wszystkich złożonych wniosków. Dzięki temu Wnioskodawcy otrzymają szybciej informację o wynikach konkursu oraz przyspieszone zostanie zawieranie umów o dofinansowanie projektów złożonych w danej rundzie.

NCBR będzie sporządzać częściowe listy rankingowe przy zachowaniu zasady równego traktowania Wnioskodawców w ramach konkursu.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 12 sierpnia 2019 r.

Aktualny Regulamin znajduje się na stronie konkursu.

Wstecz