ERA-HDHL - Otwarcie naboru wniosków w 3. Konkursie – Call 2020 PREVNUT

20.01.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o otwarciu 20.01.2020 r. naboru wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-HDHL.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

 

ERA-HDHL Call for Joint Transnational Research Proposals: „Development of targeted nutrition for prevention of undernutrition for older adults (PREVNUT)”

Temat konkursu

Development of targeted nutrition for prevention of undernutrition for older adults

Zakres konkursu

Proposals should focus on one or both of the following topics:

1. Improved understanding of how the balance between diet and physical activity can prevent undernutrition. The studies should focus on the underlying biological mechanisms of the bioavailability, assimilation and metabolism of the macro- and/or micronutrients in food or food products and show how physical activity could modify these processes.

2. Development of innovative food products. The developed product should be based on new research on metabolism, on macro- and/or micronutrient bioavailability and absorption in older adults.

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

 

Belgium

Research Foundation-Flanders

 

France

 

French National Research Agency

Germany

Federal Ministry of Food and Agriculture represented by the Federal Office for Agriculture and Food  

 

Ireland

Health Research Board;

Department of Agriculture, Food and the Marine

 

Israel

Ministry of Science and Technology

 

Italy

Italian Institute of Public Health Istituto Superiore di Sanità;

Italian Ministry of Universities and Research

 

Latvia

Ministry of Education and Science

 

Norway

Research Council of Norway

 

Poland

The National Centre for Research and Development

 

Spain

National Institute of Health Carlos III

 

UK

Medical Research Council;

Biotechnology and Biological Sciences

Research Council

 

Data otwarcia naboru wniosków

 

20.01.2020 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków

07.04.2020 r. 17:00 CEST

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:  https://healthydietforhealthylife.eu/index.php/login-new

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

IV kwartał 2020 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 400 000 euro.

Kurs euro

Kurs z dnia otwarcia konkursu tj. z 20.01.2020 r. wg. EBC

Status prawny konkursu

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tj. Dz.U.2019 r. poz. 1770)

·         Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. DzU z 2018 r. poz. 1668).

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (DzU z 2015 poz. 299).

 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.healthydietforhealthylife.eu/ 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Karolina Janczykowska

Tel: +48 515 061 554

E-mail: karolina.janczykowska-at-ncbr.gov.pl 

Dział Współpracy Międzynarodowej

 

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński

Tel.:  22 39 07 215

E-mail:  wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl 

Sekcja Finansowania Projektów B+R

Dział Finansowy

 

Kontakt w ERA-HDHL:

Sekretariat konkursu:

French National Research Agency

Dr. Sophie Gay & Dr. Martine Batoux

+33 1 78 09 80 39/+33 1 73 54 81 40

50 avenue Daumesnil, 75012 Paris

Email: JPI-HDHLCalls-at-agencerecherche.fr

 

Kontakt w sprawie Electronic Submission System:

techsupport-at-healthydietforhealthylife.eu

 

Strona internetowa programu

www.healthydietforhealthylife.eu

Materiały do pobrania:
- Call text
- Proposal template
- Informacja dla wnioskodawców
- Przewodnik kosztów kwalifikowanych

Wstecz