Komunikat Rady NCBR z posiedzenia – 25.09.2019 r.

19.11.2019

W siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyło się kolejne posiedzenie Rady pod przewodnictwem prof. Anny Rogut. W obradach Rady uczestniczyli – stały przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie, członek Narodowej Rady Rozwoju prof. Artur H. Świergiel oraz w roli obserwatora Pani Maria Latanowicz – Nowak, radca generalny w Departamencie Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie posiedzenia Rada wyraziła stanowisko w sprawie:

  • korekty sprawozdania z działalności Centrum za 2018 rok;
  • sprawozdań z programów i przedsięwzięć NCBR realizowanych w 2018 r. oraz rocznych sprawozdań z programów strategicznych – GOSPOSTRATEG, TECHMATSTRATEG, STRATEGMED;
  • projektu przedsięwzięcia „Wyzwanie badawcze” realizowanego w formule nawiązującej do konkursów typu Grand Challenge.

Ponadto, Rada dyskutowała na temat:

  • założeń programu „eVan – uniwersalny elektryczny pojazd dostawczy kat. N1”;
  • metaewaluacji działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2017-2019 w części dotyczącej przygotowania projektu programu strategicznego.

Kolejne posiedzenie Rady Centrum odbędzie się we środę 23 października.

Wstecz