Rozstrzygnięcie 27. Konkursu Inicjatywy CORNET

16.10.2019Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia 27. Konkursu Inicjatywy CORNET (nabór wniosków: 12/12/2018 - 27/03/2019), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliło dofinansowania w łącznej wysokości 2 039 334,15 zł na realizację następujących projektów:

Lp.

Akronim

Polscy partnerzy konsorcjum międzynarodowego

Tytuł

Przyznane dofinansowanie

1.

LeatherProBio

 

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej; Instytut Technologii Eksploatacji

Innowacyjna technologia waloryzacji chromowych odpadów garbarskich oparta na ekstrakcji białek, odzysku chromu i produkcji biogazu.

1 065 834,12 zł

2.

SmartMembrane

 

Stowarzyszenie Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu (CINNOMATECH),

Politechnika Warszawska

 

Technologia prasowania z wykorzystaniem inteligentnej membrany dla wydajnej produkcji wyrobów kompozytowych o dużej różnorodności.

796 743,06 zł

Wstecz