Informacja o liczbie złożonych wniosków w I konkursie na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG

27.12.2017

Uprzejmie informujemy, że w I konkursie na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG wpłynęło 78 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 605 485 740 zł. Całkowite koszty realizacji złożonych projektów wynoszą 665 882 993 zł.

Wnioski podlegają obecnie ocenie formalnej. Po jej zakończeniu, na stronie internetowej Centrum zostanie opublikowana lista wniosków spełniających wymogi formalne.

Zgodnie z regulaminem I konkursu na projekty otwarte w ramach programu GOSPOSTRATEG, proces od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do ogłoszenia wyników oceny wniosków trwa do 90 dni.

Wstecz