14. KONKURS W RAMACH INICJATYWY CORNET

09.05.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 14. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.


NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1,3 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.


Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim na adres internetowy sekretariatu Inicjatywy CORNET eu-at-aif-ftk-gmbh.de. Wniosek ten składa w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego wybrany lider konsorcjum. Termin złożenia wniosku międzynarodowego upływa 28 września 2012 r.


Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny będzie wkrótce pod adresem www.cornet-era.net.


Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego), zgodnie z zasadami dofinansowania udziału w projekcie międzynarodowych w ramach Inicjatywy CORNET (dokument 1), przedkłada NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu (dokument 2). Termin składania wniosków krajowych upływa 28 września 2012 r. [wersja elektroniczna wysłana na adres adam.kazmierczak-at-ncbr.gov.pl], oraz 14 października 2012 r. [wersja papierowa]; za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego.


Informujemy, że istnieje możliwość dokonania wcześniejszej oceny formalnej kwalifikowalności polskich wnioskodawców do uzyskania dofinansowania projektu przez NCBR. Zainteresowani wnioskodawcy mogą w tym celu składać do NCBR wnioski wstępne (dokument 3), obejmujące część informacji wymaganych we wniosku krajowym. Wnioski wstępne, wraz z załącznikami, należy składać do Centrum w wersji elektronicznej i papierowej, w terminie do 10 września 2012 r.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chciałoby również serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie brokerskie poświęcone poszukiwaniu partnerów do współpracy przy składaniu i realizacji projektów w ramach 14. konkursu Inicjatywy CORNET. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca bieżącego roku w Berlinie. Szersze informacje dotyczące spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem: www.cornet-era.net/partnering_event_berlin.html. Ilość dostępnych miejsc dla uczestników spotkania jest ograniczona.


Wnioski krajowe o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Komercjalizacji oraz Rozwoju Kadry Naukowej
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „14. konkurs CORNET”


Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:
Adam Kaźmierczak
tel. 515 061 551
e-mail: adam.kazmierczak-at-ncbr.gov.pl

Dokumenty do pobrania:
1.    Zasady udziału polskich Wnioskodawców
2.    Wniosek krajowy o dofinansowanie projektu
3.    Wniosek wstępny o dokonanie oceny formalnej Wnioskodawcy


 

Wstecz