400 mln zł dla rozwiązań proekologicznych

30.05.2012

– Wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stoimy u progu zupełnie nowego rozdziału. Łącząc siły chcemy udzielić kompleksowego wsparcia w zakresie nowych technologii proekologicznych – powiedział prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor NCBR, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 25 maja 2012 roku w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

„Generator Koncepcji Ekologicznych – GEKON” to wspólne przedsięwzięcie mające na celu wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych, będące efektem podpisanego w 2011 roku porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Na rozwój technologii przyjaznych środowisku obie instytucje przeznaczą
po 200 mln złotych.


Konsorcja naukowo-przemysłowe będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach czterech wstępnie wyznaczonych obszarów:
• środowiskowe aspekty wydobycia gazu niekonwencjonalnego,
• efektywność energetyczna i magazynowanie energii,
• ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,
• pozyskiwanie energii z czystych źródeł.


W ramach programu beneficjenci otrzymają dofinansowanie na prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych, w tym np. budowę instalacji demonstracyjnych.
W zamyśle twórców tej inicjatywy pozwoli ona nie tylko na większe zintegrowanie potencjału nauki i biznesu w ciągu najbliższych lat, ale także zbuduje fundamenty pod podobne przedsięwzięcia w perspektywie Horyzont 2020

– Jestem przekonany, że doświadczenia, które zbierzemy już wkrótce w tym programie, pozwolą nam w przyszłości rozwijać kierunek badań proekologicznych z jeszcze większą dynamiką – zapewnia prof. K.J. Kurzydłowski.


W konferencji wzięli udział:
• Beata Jaczewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,
• Dariusz Drewniak – Wicedyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego,
• dr Jan Rączka – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Wprowadzanie nowych technologii proekologicznych może przyczynić się zarówno do poprawy jakości środowiska naturalnego i konkurencyjności Polski w Europie, jak również pomoże wypełnić normy środowiskowe i zobowiązania unijne w tym obszarze.

Wstecz