AAL Call 2017 – informacja o przyznanym dofinansowaniu

01.08.2019

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu AAL Call 2017, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliło dofinansowania na projekty:

Lp.

Akronim wniosku

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Przyznane dofinansowanie

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.  

 

INCARE

 

 

 

 

INCARE

 

 

 

 

PELOSHA

 

 

 

 

 

Ella4Life

 

 

 

vINCI

 

 

 

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

 

 

Politechnika Warszawska

 

 

 

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

 

Politechnika Gdańska /

Muflon Sp. z o.o.

 

 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

 

Zintegrowany system dla innowacyjnej opieki nad osobami starszymi

 

 

Zintegrowany system innowacyjnych rozwiązań dla opieki nad osobami starszymi

 

Personalizowane usługi wspierające zdrowe starzenie się

 

 

 

Twój Wirtualny Osobisty Asystent w domu i w podróży

 

Zintegrowany system wsparcia dla poprawy warunków opieki i stylu życia osób starszych

 

 

1 183 188,75 PLN

 

 

 

 

1 047 952,94 PLN

 

 

 

 

2 379 321,08 PLN

 

 

 

 

 

930 629,53 PLN

 

 

 

592 029,80 PLN

         
Wstecz