Aktualizacja harmonogramu konkursów POIR na 2020 r.

02.04.2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 31 marca br. zatwierdziło aktualizację harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r. Nowy harmonogram poszerza ofertę konkursów ogłaszanych w bieżącym roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1. POIR w związku z sytuacją wywołaną epidemią COVID-19.

Celem nowego konkursu będzie wyłonienie do dofinansowania projektów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Konkurs realizowany będzie w Poddziałaniu 1.1.1.Ogłoszenie konkursu planowane jest na 6 kwietnia 2020 roku, nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 6 maja do 31 grudnia 2020 roku. Alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł.

Nowa wersja harmonogramu zawiera również aktualizacje terminów związanych z wydłużeniem naborów wniosków w związku z możliwym negatywnym oddziaływaniem koronawirusa na sytuację przedsiębiorstw, o których Centrum informowało w ostatnim czasie.

Harmonogram konkursów ogłaszanych przez NCBR w 2020 r. znajduje się na stronie WWW.
Można go także pobrać tutaj

Aktualna wersja harmonogramu POIR jest także dostępna na portalu Programu

Wstecz