Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2019 r.

26.08.2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 14 sierpnia br. opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zmiany w harmonogramie rozszerzają ofertę konkursów POIR w I osi POIR. Zaplanowane są dwa nowe konkursy w ramach poddziałania 1.1.1 POIR Badania przemysłowe i prace rozwojowe, każdy adresowany zarówno do przedsiębiorców (MŚP i dużych) oraz do konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), w których dofinansowane projekty będą dotyczyły tematyki w ścieżkach tematycznych: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska oraz Urządzenia grzewcze.

Oba nowe konkursy zostaną ogłoszone 10 października 2019 r. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.

Aktualny harmonogram dla wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2019 r. (wersja V) można pobrać tutaj. Dokument znajduje się także na portalu POIR pod adresem: https://www.poir.gov.pl/media/77462/harmakt.pdf  oraz na stronach NCBR w zakładce: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/harmonogram-konkursow-na-2019-rok 

Wstecz