Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2019 r.

11.02.2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nowy harmonogram aktualizuje terminy ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu w działaniu 4.2. POIR, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Zmiany nie dotyczą konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nowa wersja harmonogramu obowiązuje od 4 lutego br.

Aktualny harmonogram dla wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2019 r. (wersja II) znajduje się pod adresem: www.poir.gov.pl/media/69342/poir_harmonogram_2019_aktualizacja_luty_2019.pdf oraz na stronach NCBR w zakładce: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/harmonogram-konkursow-na-2019-rok/.

Pełen wykaz zmian w harmonogramach konkursów POIR dostępny jest na portalu Programu na stronie: https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/.

Wstecz