Aktualizacja „Planu Działania na rok 2019”

10.07.2019

Instytucja Pośrednicząca informuje, że w dniu 2 lipca 2019 r. Pan dr inż. Wojciech Kamieniecki p.o. Dyrektora NCBR zatwierdził zaktualizowany „Plan Działania na rok 2019” dla osi III PO WER (wersja 2019/4). Wprowadzone zmiany zostały wprowadzone na podstawie uchwały nr 262 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 18 czerwca br. i dotyczą:

  • umieszczenia w Planie nowej fiszki konkursowej w działaniu 3.1 pn. „BPO 2”;
  • zmiany fiszki konkursu „Projektowanie uniwersalne” polegającej na usunięciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako instytucji opracowującej modelowe rozwiązania dla kształcenia z elementami projektowania uniwersalnego (w ramach projektu pozakonkursowego) i wprowadzeniu w to miejsce Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Aktualna wersja Planu Działania na rok 2019 dostępna jest w zakładce Roczne plany działania.

Wstecz