BRIdge info

18.04.2013

BRIdge info ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez dostarczenie fachowej wiedzy dla osób bezpośrednio zaangażowanych w procesy ich komercjalizacji. Na działalność BRIdge info składają się innowacyjne na rynku publikacje i serwisy internetowe, które przybliżają praktyczne zagadnienia komercjalizacji wyników prac oraz nowe prawno-organizacyjne w zakresie dysponowaniem i rozporządzaniem wartością intelektualną.

Z analiz i monitoringu rynku sektora B+R wyłania się potrzeba poszukiwania procedur postępowania, umów i formularzy, odpowiedzi na wątpliwości. Respondenci oczekują od publikacji konkretnych, sprawdzonych informacji, opartych na dobrych praktykach i pochodzących od wiarygodnych ekspertów.

Pierwszą publikacją ukazującą się pod patronatem Bridge Info jest poradnik „Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013”. Skierowany bezpośrednio do dyrektorów do spraw naukowo-badawczych, managerów Instytutów i firm oraz księgowych i prawników prowadzi krok po kroku po złożonych aspektach organizacyjno-prawnych, księgowych i podatkowych komercjalizacji wyników prac badawczych instytucji. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach VAT, związane z procesami komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej oraz nabywaniem praw przez jednostkę i ich wyceną.

Wraz z ukazaniem się publikacji w marcu br. pojawi się do dyspozycji działów operacyjnych serwis obsługi umów komercjalizacyjnych. To nowe narzędzie w rękach naszych odbiorców umożliwi sprawne opracowanie umów przeniesienia praw, licencji, wniesienia aportu do spółki, czy też opracowania regulaminu lub instrukcji. Do korzystania z serwisu wystarczy logowanie na stronie bridge.gov.pl. Aplikacja wzory umów komercjalizacyjnych jest pierwszą odsłoną działań on-line w ramach BRIdge info, której zwieńczeniem ma być kompletny serwis informacyjno-doradczy zaspakajający potrzeby naszych użytkowników. Serwis ma być pierwszym i najbardziej wiarygodnym eksperckim źródłem informacji w komercjalizacji badań naukowych.

Działania wydawnictw Bridge info obejmą w 2013 r. około 5000 użytkowników serwisu umów komercjalizacyjnych oraz około 25 tys. Czytelników publikacji. Kolejnymi publikacjami, które ukażą się w 2013 r. będzie: Polityka rachunkowości w jednostkach naukowo-badawczych dla księgowych sektora B+R, który pozwoli rozwiązać wątpliwości w rozliczaniu operacji księgowych m.in. działalności badawczej i usługowej jednostki oraz poradnik jak skutecznie patentować, czyli jak wyjść z patentem, tak aby wykreować podmiot zewnętrzny. Publikacja ta uwzględni nowe procedury związane z jednolitym patentem europejskim.

W drugiej połowie roku Czytelnicy otrzymają do rąk Instrukcje, regulaminy i umowy w ramach komercjalizacji wyników badań – poradnik dla specjalistów ds. obsługi projektów naukowo-badawczych. Będzie to zestaw wzorów z komentarzem ich zastosowania oraz przykłady najczęściej występujących zapisów i postanowień.

Twórcy Bridge info stawiają przede wszystkim na wysoką jakość publikacji oraz kadrę ekspercką. Baza fachowej i konkretnej wiedzy to zasadnicze elementy prezentowanych treści w ramach publikacji Bridge Info. W 2014 r. Bridge Info obejmie swoim zasięgiem i oddziaływaniem większość instytutów i uczelni w Polsce, tak aby transfer technologii naukowo-badawczej do przemysłu dokonywał się jeszcze intensywnej i ze wsparciem praktycznej i solidnej wiedzy merytorycznej.

Wstecz