CyberSecIdent III konkurs - informacja o niezbędnych elementach umowy konsorcjum

02.08.2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozdziałem II ust. 8 Regulaminu III Konkursu w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość pod adresem https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/cybersecident/cybersecident-iii-konkurs/ został zamieszczony dokument pn. Niezbędne elementy umowy konsorcjum.

Wstecz