Drugi konkurs w ramach programu ERA-NET Transcan na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie badań translacyjnych w onkologii

17.12.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 14 grudnia 2012 roku otwarto drugi konkurs ERA-NET Transcan na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie badań translacyjnych w onkologii pt.:

„Translational research on primary and secondary prevention of cancer”

Planowany okres realizacji wyłonionych w konkursie projektów to 3 lata. Na finansowanie polskich podmiotów wyłonionych w ramach niniejszego konkursu NCBR dysponuje budżetem 1,5 miliona euro.

Wymagania (skrót):

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać instytucje szkolnictwa wyższego, pozauniwersyteckie publiczne placówki badawcze, szpitale, jak również firmy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami o finansowaniu badań odpowiednich krajowych agencji finansujących.

Finansowane będą jedynie projekty międzynarodowe o charakterze translacyjnym.

Konsorcja aplikujące w konkursie muszą składać się z minimum trzech (3) i maksimum siedmiu (7) grup badawczych, z przynajmniej trzech (3) różnych państw uczestniczących w konkursie. W jednym projekcie nie może być również więcej niż dwie (2) grupy badawcze z tego samego kraju. Grupa badawcza (nie więcej niż jedna) z kraju, który nie jest partnerem w niniejszym konkursie może uczestniczyć w projektach, jeżeli jest w stanie zapewnić finansowanie badań z własnych środków (potwierdzenie w formie pisemnej), przy czym należy pamiętać, że ogólna liczba grup badawczych w danym konsorcjum nie może przekroczyć siedmiu (7).

Dokładne informacje dostępne w dokumentach: „Call text” oraz „Guidelines for applicants”.

Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo:

W pierwszym etapie wnioskodawcy nadsyłają krótkie zgłoszenia wstępne (pre-proposals) w formie elektronicznej na adres sekretariatu konkursu do 15 lutego 2013.

 1. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków przez zespół ekspertów międzynarodowych (kwiecień 2013) autorzy wybranych zgłoszeń będą poproszeni o przesłanie pełnych wniosków do 24 czerwca 2013.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2013 poprzez wybór przez panel merytorycznie najlepszych wniosków i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
 3. Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów przeznaczonych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.
 4. Wnioski zostaną zaopiniowane przez Interdyscyplinarny zespół ekspertów ds. projektów międzynarodowych pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Koszty pośrednie:

Informujemy, że zgodnie z wewnętrznym rozporządzeniem Centrum oraz zapisami znajdującymi się w dokumentacji konkursu odnośnie wymagań stawianych przez agencje członkowskie, koszty pośrednie dla polskich projektów ustalono w zależności od typu podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie. Maksymalny poziom kosztów pośrednich nie powinien przekroczyć:

 • 20% w przypadku uczelni państwowych oraz instytutów naukowych PAN,
 • 15% w przypadku uczelni prywatnych,
 • 15% w przypadku instytutów badawczych,
 • 8% w przypadku przedsiębiorstw.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przedsiębiorcy udzielone dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

Partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgia
 • French National Cancer Institute (INCa), Francja
 • ARC French Foundation for Cancer Research (ARC Foundation), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • The Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Ministry of Health (MOH), Włochy
 • Latvian Academy of Sciences (LAS), Łotwa
 • National Research Fund (FNR), Luksemburg
 • Dutch Cancer Society (DCS), Holandia
 • The Research Council Norway (RCN), Norwegia
 • Norwegian Cancer Society (NCS), Norwegia
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Institute of Oncology Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu (IOB), Rumunia
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Słowacja
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turcja

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu Transcan:

www.transcanfp7.eu/transcan/mod/resource/view.php

Do pobrania:

Call text

Guidelines for Applicants

Pre-proposal application form

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Marcin Chmielewski

marcin.chmielewski-at-ncbr.gov.pl

Tel: +48 (22) 39 07 109

Małgorzata Ziemińska

malgorzata.zieminska-at-ncbr.gov.pl

Tel: +48 (22) 39 07 140, +48 785 661 475

Dział Zarządzania Programami

Sekcja zarządzania programami badań BIOMED

 

Wstecz