E-Rare-3 Call for Proposals 2018 for European Research Projects for Rare Diseases – uruchomienie czwartego konkursu

13.12.2017

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 7 grudnia 2017 r. uruchomiono IV międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu E-Rare-3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

E-Rare-3 Call for Proposals 2018 for "Transnational research projects on hypothesis-driven use of multi-omic integrated approaches for discovery of diseases causes and/or functional validation in the context of rare diseases.”

Temat konkursu choroby rzadkie

Zakres konkursu Transnational research proposals must cover at least one of the following areas, which are equal in relevance for this call:

 • Combined multi-omics approaches (e.g. epigenomics, transcriptomics, metabolomics, proteomics, etc.) that complement genomics-based gene discovery strategies and that are driven by a lead hypothesis. These multi-omics approaches should extend beyond descriptive “-omics” data gathering, such as simple whole exome/genome sequencing for disease gene discovery. For transcriptomic and proteomic data, a strong rationale for physiological relevance of the collected sample/tissue/dataset must be available;
 • Functional validation of clinical or biological inferences obtained from “-omics” results, e.g. by
 • developing new computational, statistical and experimental methods for analysis and interpretation of existing multi-omic datasets or for the identification of relevant biomarkers;
 • integrating the already obtained “-omics” results to generate and test new biological models;
 • Application of “-omics” approaches to rare diseases for which the gene(s) is/are known to enable insight into disease pathophysiology. Emphasis will be given to approaches that transcend a single “-omics” approach to illuminate pathomechanism. Projects that generate “-omics” data with limited integration and interpretation will be considered lower priority;
 • Development and application of concepts and methods for pathogenic read-outs of disease groups which can be used as “blue print” to discover new disease genes and inform pathomechanism. Projects on “simple” or “pure” gene hunts will be discouraged if they can be rationally performed at a single institution or by existing international resource centers, with the exception of studies that inform fundamentally new genetic paradigms.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • FWF (Austria),
 • FWO (Belgia),
 • FNRS (Belgia),
 • CIHR-IG (Kanada),
 • FRQS (Kanada),
 • MEYS (Czechy),
 • AKA (Finlandia),
 • ANR (Francja),
 • BMBF (Niemcy),
 • DFG (Niemcy),
 • GSRT (Grecja),
 • NKFIH (Węgry),
 • CSO-MOH (Izrael),
 • MoH (Włochy),
 • VIAA (Łotwa),
 • NCBR (Polska),
 • UEFISCDI (Rumunia),
 • ISCIII (Hiszpania),
 • SNSF (Szwajcaria),
 • ZonMw (Holandia),
 • TUBITAK (Turcja).

Data otwarcia naboru wniosków

7 grudnia 2017 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

6 lutego 2018 r. (17:00 CET)

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie  secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/erare18

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Czwarty kwartał 2018 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

Kurs euro

4,2129 (wg. EBC z dnia 7 grudnia 2017r.)

 

Status prawny konkursu

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 1447, 2017 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2045, 2016 ze zm.).
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 299, 2015)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.erare.eu

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski

tel.: +48 22 39 07 109

faks: +48 22 20 13 408

Sekcja programów międzynarodowych

Dział zarządzania programami badań stosowanych

Kontakt w sprawach finansowych:

Elżbieta Rochmińska

tel.: 22 39 07 547

Dział finansowy

Kontakt w ERA-NET E-Rare-3:

Sekretariat konkursu:

Nika Ritsema

tel.: +31 (0)70 349 54 85

Harald Moonen

+31 (0)70 349 53 49

Sonja van Weely

 

Link do dokumentów konkursowych:

Strona internetowa programu:

 

Materiały do pobrania:

Wstecz