E-Rare-3 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2015

18.12.2014

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 15 grudnia 2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu E-Rare-3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu


E-Rare-3 Call for Proposals 2015 for "Transnational Research Projects on Rare Diseases"


Temat konkursu


Badania obejmujące choroby rzadkie.


Zakres konkursu

Celem konkursu jest budowa współpracy naukowej i wsparcie wymiany doświadczeń w ramach interdyscyplinarnych projektów badawczych. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego  obszaru tematycznego:

 • badania wykorzystujące materiał badawczy i bazy danych nieosiągalne w skali krajowej,
 • badania chorób rzadkich (genetyczne, epigenetyczne, patofizjologiczne) z wykorzystaniem nowatorskich technologii,
 • nowe metody diagnostyki i terapii chorób rzadkich.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Austrian Research Promotion Agency (FFG), Austria
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgia
 • Fund for Scientific Research (FNRS), Belgia,
 • Canadian Institutes of Health Research – Institute of Genetics (CIHR-IG), Kanada
 • Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Kanada
 • Genome Canada (GC), Kanada
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • German Research Foundation (DFG), Niemcy
 • General Secretariat for Research and Technology (GSRT), Grecja
 • Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), Węgry
 • Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Italian Ministry of Health (MoH), Włochy
 • Regione Emilia-Romagna - Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (RER-ASSR), Włochy
 • Latvian Academy of Sciences (LAS), Łotwa
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • Swiss National Science Foundation (SNSF), Szwajcaria
 • Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw), Holandia
 • Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turcja


Data otwarcia naboru wniosków

15 grudnia 2014 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

18 lutego 2015 r.

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu (www.erare.eu)

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

IV kwartał 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.


Kurs euro

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 1 EUR = 4,1782 PLN


Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.erare.eu/joint-call/7th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2015

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski
tel.: +48 0 22 39 07 109
faks:  +48 22 20 13 408
e-mail: marcin.chmielewski-at-ncbr.gov.pl
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 0  22 39 07 215
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w E-Rare-3:

Michaela Girgenrath
tel.: + 49 228 3821 1775
e-mail: michaela.girgenrath-at-dlr.de

Michaela Fersch
tel.: + 49 228 3821 1268
e-mail: michaela.fersch-at-dlr.de

Ralph Schuster
tel.: + 49 228 3821 1233
e-mail: ralph.schuster-at-dlr.de


Strona internetowa programu

www.erare.eu

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie (polski)
 2. Przewodnik kwalifikowalności kosztów krajowy
 3. Wniosek wstępny międzynarodowy (Pre-proposal form)
 4. Informacja dla wnioskodawców międzynarodowa (Guidelines for applicants)
 5. Informacja dla Wnioskodawców krajowa
 6. Regulamin konkursu (Call text)
 7. Oświadczenie krajowe

 

Wstecz