E-Rare-3 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2016

08.12.2015

Szanowni Państwo,

informujemy, że 7 grudnia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowanego w ramach programu E-Rare-3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:


E-Rare-3 Call for Proposals 2016 for "Clinical research for new therapeutic uses of already existing molecules (repurposing) in rare diseases"


Temat konkursu:

choroby rzadkie


Zakres konkursu:

The specific objective of this call is to promote clinical and pre-clinical proof of concept studies for the potential application of medicinal products that are either already marketed or having achieved a significant stage in the development process in rare indications. Projects should aim at discovering new therapeutic uses for Agents whose clinical safety has already been documented to move quickly into proof of concept trials in the selected rare diseases’ patient population.

W tym konkursie badania podstawowe, realizowane przez polskich Wykonawców nie są objęte dofinansowaniem.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Austrian Research Promotion Agency (FFG), Austria
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgia
 • Canadian Institutes of Health Research (CIHR), Kanada
 • Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Kanada
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes (DGOS), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • German Research Foundation (DFG), Niemcy
 • National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Węgry
 • Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Italian Ministry of Health (MoH), Włochy
 • State Education Development Agency (Valsts izglītības attīstības aģentūra VIAA), Latvia
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • Swiss National Science Foundation (SNSF), Szwajcaria
 • Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turcja

Data otwarcia naboru wniosków:

7 grudnia 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

1 lutego 2016 r.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu (www.erare.eu)

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

IV kwartał 2016 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:  

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 400.000 euro.


Kurs euro:

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 4,3133


Status prawny konkursu:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (t.jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: erare.eu/joint-call/e-rare-3-call-proposals-2016-jtc-2016-clinical-research-new-therapeutic-uses-already-0


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski
tel.: +48 0 22 39 07 109
fax:  +48 22 20 13 408
e-mail: marcin.chmielewski-at-ncbr.gov.pl
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 0  22 39 07 215
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w E-Rare-3:


Joint call secretariat:
Dr. Juliane Halftermeyer

e-mail: E-RareCalls-at-agencerecherche.fr
tel.: +33 1 78098022


Strona internetowa programu:

www.erare.eu

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu (Call text)
 2. Informacja dla wnioskodawców (Guidelines for applicants)
 3. Wzór formularza aplikacyjnego (Full Proposal Application Form)
 4. Wzór formularza aplikacyjnego, aneks (Preclinical Annex Application Form)
 5. Wniosek o dofinansowanie (polski)
 6. Oświadczenie krajowe
 7. Krajowy przewodnik kwalifikowalności kosztów

 

Wstecz