Electric Mobility Europe - otwarcie naboru wniosków

03.11.2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 2 listopada 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu Electric Mobility Europe. Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia z zakresu elektromobilności i pojazdów elektrycznych.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

Electric Mobility Europe Call 2016

Temat konkursu:

Elektromobilność i pojazdy elektryczne

Zakres konkursu:

 1. System integration (transport, urban and sub-urban areas)
 2. Integration of urban freight and city logistics in e-mobility
 3. Smart Mobility concepts and ICT applications
 4. Public Transport
 5. Consumer behaviour and societal trends

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Austria,
 • Białoruś,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Izrael,
 • Katalonia (region w Hiszpanii),
 • Niemcy,
 • Piemont (region we Włoszech),
 • Polska,
 • Szwecja,
 • Turcja,
 • Węgry.

Data otwarcia naboru wniosków:

2 listopada 2016 r.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:

6 lutego 2017 r.

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:

maj/czerwiec 2017 r.

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: cmt-electricmobilityeurope.eu

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

październik - grudzień 2017 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 €.

Kurs euro:

4,3255 zł

Status prawny konkursu:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt ze strony NCBR:

Jan Osiński

Sekcja Programów Międzynarodowych

Dział Zarządzania Programami

tel: +48 (22) 39 07 324

Kontakt w sprawach finansowych:

Natalia Dębecka

Sekcja finansowania projektów B+R

Dział finansowy

Sekretariat konkursu:

TÜV Rheinland Consulting GmbH (Niemcy):

Márcia Giacomini

Stefan Kuschel

David Doerr

Strona internetowa programu:

Materiały do pobrania:

Wstecz