ERA - HDHL - Otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie

16.02.2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 16 lutego br. otwarto nabór wniosków w ramach pierwszego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-HDHL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu oceny żywienia i zdrowia, w tym biomarkerów służących do oceny spożycia żywności oraz ryzyka chorób dietozależnych.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

ERA HDHL Cofunded Call Biomarkers in Nutrition and Health

Temat konkursu:

Biomarkery w żywności

Zakres konkursu:

This call focuses on the identification and validation of biomarkers that are modulated by diet and that indicate a change in health status and/or the risk of developing diet-related diseases. Biomarkers of physical activity may be considered alongside diet.

The proposals have to fulfill the following conditions:

 • Proposals should focus on biomarkers that are modifiable by diet (or a combination of diet and physical activity) and reflect a healthy state, or focus on its transition towards diet- and lifestyle-related disease. Studies focusing on disease biomarkers are outside the scope of the call.
 • Proposals can aim to identify new biomarkers, or build upon previous identification studies through necessary validation.
 • Proposals which focus on identification of new biomarkers should demonstrate the relevance of the biomarker to human health and should carefully consider approaches for validation.
 • Proposals should 1) make use of existing biobanks and/or cohorts or 2) explain why no existing biobank or cohort is used.
 • Proposals should explain how the data gathered through their project would be available to the wider research community.
 • Proposals should avoid overlap with the aims and objectives of FOODBALL and Mirdiet. These projects are already funded under the umbrella of JPI HDHL. 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (Francja)
 • ZORGONDERZOEK NEDERLAND (Holandia)
 • Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Niemcy)
 • Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Niemcy)
 • SCIENCE FOUNDATION IRELAND (Irlandia)
 • MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD (Hiszpania)
 • INSTITUTO DE SALUD CARLOS III  (Hiszpania)
 • DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV (Niemcy)
 • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Włochy)
 • TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU (Turcja)
 • BUNDESMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND WIRTSCHAFT (Austria)
 • SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (Belgia)
 • INNOVATIONSFONDEN (Dania)
 • DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD AND THE MARINE (Irlandia)
 • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Włochy)
 • NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU (Polska)
 • AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA SI INOVARE (Rumunia)
 • BIOTECHNOLOGY AND BIOLOGICAL SCIENCES RESEARCH COUNCIL (Wielka Brytania)
 • CANADIAN INSTITUTES OF HEALTH RESEARCH (Kanada)

Data otwarcia naboru wniosków:

16 lutego 2016 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

19 kwietnia 2016 r.  16:00 CEST

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny przez stronę programu:

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

IV kwartał br.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Zakres wsparcia:

Badania podstawowe - NIE

Badania przemysłowe - TAK

Prace rozwojowe - TAK

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Kurs euro:

4,3960 wg NBP z dnia 16.02.2016

Status prawny konkursu:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem:

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Michał Podniesiński

tel.: 22 39 07 276

Eliza Nankiewicz

tel.: 22 39 07 131

Sekcja zarządzania programami badań BIOMED

Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński

tel.:  22 39 07 215

Sekcja Finansowania Projektów B+R

Dział Finansowy

Sekretariat konkursu:

Dr. Annika Fuchs

tel.:  +49 (0)228 6845-3746

Link do dokumentów konkursowych:

Strona internetowa programu:

Materiały do pobrania:

Wstecz