ERA-NET Bioenergy - Otwarcie naboru wniosków w 10. konkursie

13.10.2015

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 12 października 2015 r. otwarto nabór wniosków w 10. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

10th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy


Temat konkursu

Biobased economy projects focusing on energy use/with energy component


Zakres konkursu

The aim of the call is to fund innovative, collaborative pan-European, R&D&I projects on novel bioenergy concepts.

Proposals may focus on different bioenergy value chains or energy uses (heating/cooling, electricity, transport biofuels), but in all cases, the question of economic, environmental and social sustainability of the concept/value chain must be addressed in the proposal.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

  • Austria, Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
  • Holandia, NEA Netherlands Enterprise Agency (RVO)
  • Polska, National Centre for Research and Development
  • Szwajcaria, Swiss Federal Office of Energy
  • Szwecja, Swedish Energy Agency


Data otwarcia naboru wniosków


12 października 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

22 stycznia 2016 r. godz. 13:00 CET (zakończenie naboru wniosków wstępnych)

Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim do 30 maja 2016 r. godz. 13:00 CET.

Nabór wniosków

Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać do Sekretariatu Konkursu (Netherlands Enterprise Agency) na adres: Mr. Matté Brijder, matte.brijder-at-rvo.nl

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Czwarty kwartał 2016 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR    
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro

kurs z dnia otwarcia konkursu:  EUR 1 = PLN 4.2246


Status prawny konkursu

  • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
  • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Karolina Janczykowska
tel: 515 061 554
fax: +48 22 201 34 08
e-mail: karolina.janczykowska-at-ncbr.gov.pl
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
fax: +48 22 201 34 08
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w ERA-NET Bioenergy:


Sekretariat konkursu:


Matté Brijder
tel: +31 88 602 7954
e-mail: matte.brijder-at-rvo.nl

Strona internetowa programu

www.eranetbioenergy.net

Materiały do pobrania:


 

Wstecz