ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie

11.10.2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 10 października 2017 r. otwarto nabór wniosków w 12. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

12th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy (2nd additional Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET COFUND Bioenergy Sustaining the Future - BESTF3)

Temat konkursu

Biomass as an important pillar within energy systems and the circular economy

Zakres konkursu

The call “Biomass as an important pillar within energy systems and the circular economy” aims to support innovative, collaborative pan-European, R&D&I projects which contribute to a safe, environmentally friendly, reliable and economical energy supply; e.g. by:

 1. Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with increasing amounts of variable (renewable) energy production in order to improve system stability, flexibility and energy efficiency.
 2. Identification and development of novel technologies and systems for bioenergy exploita-tion and use with the aim to further improve efficiency, total emissions and GHG)-balances in electricity, heat and transport fuel applications

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Austria; Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
 • Holandia; NEA Netherlands Enterprise Agency (RVO)
 • Niemcy; Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
 • Polska; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Szwajcaria; Swiss Federal Office of Energy; Energy research section (SFOE)

Data otwarcia naboru wniosków

10.10.2017 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

16.01.2018 r. godz. 13:00 CET – data złożenia wniosków wstępnych

W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do 05.06.2018 r. godz. 13:00 CET

Nabór wniosków

Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać do Sekretariatu Konkursu (Netherlands Enterprise Agency – RvO) na adres:

Mr. René Wismeijer, rene.wismeijer-at-rvo.nl

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

IV kwartał 2018 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

 

Kurs euro

kurs z dnia otwarcia konkursu EUR 1 = PLN 4.2931

Status prawny konkursu

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.eranetbioenergy.net

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Karolina Janczykowska

tel.: 515 061 554

Sekcja Programów Sektorowych

Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński

tel.:  + 48 22 39 07 215

Dział finansowy

Kontakt w ERA-NET Bioenergy:

Sekretariat konkursu:

René Wismeijer

Strona internetowa programu:

Materiały do pobrania:

Wstecz