ERA-NET EuroNanoMed II - otwarcie naboru wniosków w konkursie ERA-NET EuroNanoMed II, pt.: „European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

27.11.2013

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w 26 listopada 2013 r. został otwarty nabór wniosków w 5 międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu


ERA-NET EuroNanoMed II


Temat konkursu

European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine


Zakres konkursu

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

 • Regenerative medicine;
 • Diagnostics;
 • Targeted delivery systems.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • BELGIUM /FLANDERS Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
 • BELGIUM/FLANDERS Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
 • BELGIUM /WALLONIA Service public de Wallonie (SPW-DGO6)
 • FRANCE Agence Nationale de la Recherche (ANR)
 • ISRAEL Chief Scientist Office, Ministry Of Health (CSO-MOH)
 • ITALY Ministero Della Salute (IMH)
 • LATVIA Zinatnu Akademija (LAS)
 • LITHUANIA Lietuvos mokslo taryba (RCL)
 • NORWAY Norges Forskningsrad (RCN)
 • POLAND Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR)
 • PORTUGAL Fundação para a Ciência e aTecnologia (FCT)
 • ROMANIA Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 • SPAIN Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
 • SWEDEN Swedish Research Council (SRC)


Data otwarcia naboru wniosków


26 listopada 2013 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

4 marca 2014 r., godz. 17:00 (CET)

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed2014 - system rejestracji wniosków zostanie otwarty w dniu 14 stycznia 2014 r.


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Trzeci kwartał 2014 r.


Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 €.


Kurs euro

1 EUR = 4,1987 PLN (kurs z dnia 26.11.2013 r.)

Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.euronanomed.net

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Dagmara Opoczyńska-Świeżewska
Tel: + 48 22 39 07 177
E-mail: dagmara.opoczynska-swiezewska-at-ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami badań stosowanych
    
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
Tel: +48 22 39 07 215
E-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl
Sekcja finansowania projektów B+R


Kontakt w ERA-NET EuroNanoMed II:


Sekretariat konkursu:
Veneto Nanotech s.c.p.a.
Via San Crispino, 106
35129 Padova – Italy
Tel.: +39 049 7705520
E-mail: calloffice-at-euronanomed.net

Koordynator programu:
Natalia Martin
Health & Biology Department  
Agence Nationale de la Recherche (ANR)          
7 rue Watt, 75013 Paris, France
Tel: + 33 1 73 54 81 33
E-mail: ENMIICoord-at-agencerecherche.fr


Link do dokumentów konkursowych:

www.euronanomed.net/joint-calls/5th-joint-call-2014-pre-announcement/  

Strona internetowa programu

www.euronanomed.net


Materiały do pobrania:

 

Wstecz