ERA-NET NEURON Cofund - otwarcie naboru wniosków w trzecim konkursie (2018 r.)

16.01.2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że 8 stycznia 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

Call for Proposals for Transnational Research Projects on Mental Disorders

Temat konkursu:

neurologia

 

Zakres konkursu:

The NEURON funding organizations particularly wish to promote multi-disciplinary work and trans-lational research proposals that combine basic and clinical approaches. For many research ques-tions, collaboration within a consortium of psychiatrists and neurologists is important and therefore encouraged, where appropriate, along with fundamental neuroscientists, and disciplines with spe-cific expertise such as e.g. neuro-pediatricians.

Research proposals should cover at least one of the following areas:

 • Fundamental research on the pathogenesis, aetiology and resilience mechanisms of mental disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the research to disease must be clearly indicated.
 • Clinical research to develop novel strategies for prevention, (early) diagnosis, patient stratifica-tion, therapy, and/or rehabilitation procedures for mental disorders.

Proposals may include, among others, immuno-psychiatric approaches, studies on (epi)genetic causes of mental disorders, studies on social, environmental and biological risk and resilience fac-tors. Innovative treatment approaches may include e.g. brain stimulation, use of mobile health ap-plications, and combinations of cognitive and physical or psychosocial and pharmacological inter-ventions.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • FWF (Austria),
 • FNRS (Belgia),
 • FWO (Belgia),
 • FRQS, CIHR-INMHA, OBI (Kanada),
 • ANR (Francja),
 • BMBF (Niemcy),
 • CSO-MOH (Izrael),
 • MoH (Włochy),
 • VIAA (Łotwa),
 • NWO (Holandia),
 • RCN (Norwegia),
 • NCBR (Polska),
 • UEFISCDI (Rumunia),
 • SAS (Słowacja),
 • ISCIII (Hiszpania),
 • MINECO (Hiszpania),
 • SNSF (Szwajcaria),
 • TUBITAK (Turcja).

Data otwarcia naboru wniosków

8 stycznia 2018 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

8 marca 2018 r. (14:00 CET)

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/neuron_mental

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Czwarty kwartał 2018 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Kurs euro

4,1663 (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

Status prawny konkursu

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2017.1447 zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2016.2045 zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.neuron-eranet.org

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski

tel.: 22 39 07 109

fax: 22 20 13 408

Sekcja zarządzania programami badań BIOMED

Dział zarządzania programami badań stosowanych

 

Kontakt w sprawach finansowych:

Elżbieta Rochmińska

tel.: 22 39 07 547

Dział finansowy

Kontakt w Neuron Cofund:

Sekretariat konkursu:

Ministry of Economy, Industry and Competitiveness

State Research Agency (MINECO)

Phone: +34 916 03 83 98

 

Link do dokumentów konkursowych:

 

Strona internetowa programu:

Materiały do pobrania:

Wstecz