EuroNanoMed II - Otwarcie naboru wniosków w 6 konkursie

01.12.2014

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 26 listopada 2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach 6. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu EuroNanoMed  II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

EuroNanoMed II Joint Transnational Call for Proposals (2015)

Temat konkursu

“European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”


Zakres konkursu

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

 • Regenerative medicine;
 • Diagnostics;
 • Targeted delivery systems.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • BELGIUM /FLANDERS Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)
 • BELGIUM/FLANDERS Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
 • BELGIUM / French-speaking Community of Belgium (FNRS)
 • BELGIUM /WALLONIA Service public de Wallonie (SPW-DGO6)
 • FRANCE Agence Nationale de la Recherche (ANR)
 • GREECE Ministry of Education and Religious Affairs (GSRT)
 • ICELAND The Icelandic Centre For Research (RANNIS)
 • ISRAEL Chief Scientist Office, Ministry Of Health (CSO-MOH)
 • ITALY Ministero Della Salute (IMH)
 • LATVIA Zinatnu Akademija (LAS)
 • LITHUANIA Lietuvos mokslo taryba (RCL)
 • NORWAY Norges Forskningsrad (RCN)
 • POLAND Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR)
 • PORTUGAL Fundação para a Ciência e aTecnologia (FCT)
 • ROMANIA Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 • SLOVAKIA Slovak Academy of Sciences (SAS)
 • SPAIN Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
 • SPAIN Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO)

Data otwarcia naboru wniosków

14 stycznia 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

3 marca 2015 r., godz. 17:00 CET

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed2015

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Trzeci kwartał 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro

Kurs z dnia otwarcia konkursu: 4.1801PLN


Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in.,przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: www.euronanomed.net.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski

tel.: + 48 22 39 07 109

Dział Zarządzania Programami

Sekcja Programów Międzynarodowych

   
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
faks: +48 22 201 34 08
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl
Dział finansowy

Kontakt w EuroNanoMed II:


Sekretariat konkursu:
Veneto Nanotech s.c.p.a.
Via San Crispino, 106
35129 Padova – Italy
tel.: +39 049 7705520
e-mail: calloffice-at-euronanomed.net

Strona internetowa programu

www.euronanomed.net

Materiały do pobrania:

 

Wstecz