FACCE SURPLUS - Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS "SUstainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”

07.01.2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 7 stycznia 2015 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biologii produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Tematyka konkursu:


Zakres tematyczny obejmuje następujące tematy:

 1. Spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation, stimulating the growth of systems for the efficient utilisation of green (plant) biomass cascading through novel transformation.
 2. Developing markets for a wide range of products and services generated through integrated food and non-food systems.
 3. Sustainable intensification of integrated food and non-food systems of agriculture, by developing integrated, systems-based approaches to land management.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Agency for Innovation by Science and Technology (IWT) - Belgia
 • Research Foundation – Flanders (FWO) - Belgia
 • Fund for Scientific Research (F.R.S.-FNRS) - Belgia
 • Research Promotion Foundation (RPF) - Cypr
 • Innovationsfonden - Dania
 • Ministry of Agriculture (EVPM) - Estonia
 • Ministry of Agriculture and Forestry (MMM) - Finlandia
 • Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) - Francja
 • Agence National de la Recherche (ANR) - Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF) - Niemcy
 • Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL) - Niemcy
 • Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) - Włochy
 • The Research Council of Norway (RCN) - Norwegia
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) - Polska
 • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) - Rumunia
 • Instituto Nacional de Investigacion y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA) - Włochy
 • Netherlands Organisation for Scientific Research (NOW) - Holandia
 • Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) - Wielka Brytania


Data otwarcia naboru wniosków:


Otwarcie naboru wniosków wstępnych: 7 stycznia 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:


Zamknięcie naboru wniosków wstępnych: 4 marca 2015 r.

Nabór wniosków:


Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny ze strony: www.submission-faccejpi.com

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Kurs euro:


Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 1 EUR = 4,3108 PLN

Status prawny konkursu:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: www.faccejpi.com

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Kinga Szymańska-Rzeźnik
tel: 22 39 07 457
e-mail:kinga.szymanska-at-ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel:  22 39 07 215
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów B+R.
Dział Finansowy

Sekretariat konkursu:


Forschungszentrum Jülich GmbH, Niemcy
Project Management Jülich
ptj-faccejpi-at-fz-juelich.de
52425 Jülich
Germany

Link do dokumentów konkursowych:


www.faccejpi.com/FACCE-JPI-Home/FACCE-JPI-News/Call-for-proposals-on-Research-in-sustainable-and-resilient-agriculture

Materiały do pobrania:

 

Wstecz