GameINN: do firm z sektora gamedev trafi prawie 105 mln zł

27.09.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosiła wyniki III konkursu największego programu wsparcia dla branży gamingowej w Polsce. Firmy tworzące nowatorskie rozwiązania otrzymają prawie 105 mln zł dofinansowania.

Opracowanie platformy do tworzenia gier terenowych w oparciu o silnik gier AR tworzący mapę świata realnego wraz z aplikacją umożliwiającą przesyłanie danych przez użytkowników, platforma testowo-szkoleniowa do weryfikacji praktycznych umiejętności na stanowisku pracy i doskonalenia zawodowego z zastosowaniem technologii VR i AI, budowa silnika zachowania kołowych pojazdów mechanicznych oraz generowania plansz w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji oraz innowacyjna gra symulująca zarządzanie rzeczywistymi procesami produkcyjnymi wykorzystująca nowatorski model rozgrywki oparty na interakcji świata wirtualnego ze światem rzeczywistym z zastosowaniem koncepcji przemysłu 4.0 - to tylko kilka z prawie 30 projektów, które otrzymają wsparcie z programu GameINN.

– Branża gier video to doskonały przykład efektywnego wykorzystania potencjału jakim dysponujemy w Polsce. Wprowadzone przez rząd zachęty dla stawiających na innowacje przedsiębiorców, takie jak ulgi na B+R, programy doskonalenia kompetencji, IP box czy programy wsparcia realizowane przez NCBR napędzają działalność innowacyjną firm i pozwalają im skuteczniej rywalizować na bardzo konkurencyjnym rynku - mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Pieniądze na innowacje nie tylko trafiają do innowatorów w postaci dofinansowania projektów, ale również zostają w ich kieszeniach - z ulgi na B+R w 2018 r. skorzystało trzy czwarte więcej przedsiębiorców niż rok wcześniej. Wysokość odliczonych kosztów dotyczących działalności B+R wyniosła 1,7 mld zł, co dało ponad 300 mln zł oszczędności dla firm korzystających z tej ulgi. To równowartość wsparcia przekazanego przez NCBR w trzech edycjach GameINN - dodaje wicepremier Gowin.

Celem programu sektorowego GameINN jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku. Już dziś polski sektor gier wideo rośnie w tempie 10% rocznie. Według rządowych danych wartość polskiego rynku gier wideo w roku 2016 wyniosła 1,85 mld zł, zaś prognoza na rok 2019 to 2,23 mld. Specjalnie przygotowana agenda badawcza GameINN i sięgające już 300 mln zł wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tego programu sektorowego stanowią istotny impuls dla dalszego, dynamicznego wzrostu polskiego gamedevu.

- W dwóch poprzednich konkursach dofinansowania o łącznej wartości ponad 211,2 mln zł przyznano 78 nowatorskim projektom. Ogromne zainteresowanie III konkursem oraz różnorodność składanych wniosków pokazują, że branża gier video ma pomysły i kompetencje, by dalej się rozwijać i zwiększać swoje przewagi konkurencyjne. Szczególnie cieszy fakt, że wśród wyłonionych projektów – podobnie jak w poprzednich edycjach – znajdują się projekty dotyczące rozwiązań służących nie tylko rozrywce, ale również związane z przemysłem 4.0 – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W trzecim konkursie GameINN o dofinansowanie sięgające nawet 20 mln zł mogli się ubiegać przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Do NCBR wpłynęło 87 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 317 mln zł. Budżet konkursu w momencie ogłoszenia konkursu wynosił 100 mln zł, ale został zwiększony, dzięki czemu 27 projektom przyznano prawie 105 mln zł dofinansowania. W dwóch poprzednich konkursach programu do NCBR wpłynęły łącznie 162 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 421 mln zł.

Szczegółowe informacje o wynikach III konkursu GameINN są dostępne na stronie ncbr.gov.pl.

Wstecz