Gramy na innowacje – miliony dla kluczowych sektorów gospodarki

28.04.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza dwa nowe konkursy służące wsparciu innowacyjności i rozwojowi polskiego przemysłu. Twórcy z branży gier wideo będą mogli starać się o dofinansowanie z puli 80 mln zł w konkursie GAMEINN. Firmy działające  w przemyśle stalowym otrzymają zaś 120 mln zł na wsparcie prac badawczych i rozwojowych w ramach programu INNOSTAL.

Przemysł jest silnym fundamentem polskiej gospodarki. Chcemy go wzmacniać inwestując w najbardziej perspektywiczne sektory. Rozwój trzeba oprzeć na zasobach nauki, by Polska mogła przejść z poziomu gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej.  Oczekiwane efekty osiągniemy w wyniku synergii  potencjałów gospodarczego i naukowego – mówi Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Programy sektorowe NCBR wpisują się w rządowy Program na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Mają sprzyjać reindustrializacji i wzmacniać potencjał przedsiębiorców w kluczowych dla gospodarki branżach.

Polska ma potencjał, by dołączyć do światowych czempionów innowacyjności. Warto więc postawić na rozwój mocnych „graczy”, takich jak firmy z sektora stalowego czy gier wideo. NCBR nie tylko kibicuje innowatorom, ale przede wszystkim daje im narzędzia, które wzmocnią ich pozycję i sprawią, że staną się kluczowymi rozgrywającymi na arenie międzynarodowej – ocenia prof. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Rozwój polskich gier

Program GAMEINN wspierający polskich producentów gier wideo powstał na wniosek Porozumienia Polskie Gry, reprezentowanego przez CD PROJEKT S.A., twórcę bestsellerowej gry „Wiedźmin”. Sygnatariuszami porozumienia są także: Techland Sp. z o.o., CI Games, Artifex Mundi Sp. z o.o., Vivid Games S.A., 11 bit studio, Bloober Team, The Farm 51, Fuero Games.

Środki dostępne w ramach GAMEINN mają posłużyć na opracowanie i rozwój technologii takich jak budowa wieloplatformowych silników grafiki, mapowanie rzeczywistych obrazów, modelowanie 3D na potrzeby rozległych światów wirtualnych czy wykorzystanie w grach sztucznej inteligencji.

Przedsiębiorcy działający w branży gier będą mogli składać wnioski o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych od 1 czerwca do  16 sierpnia 2016 r. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw składające projekty o wartości od 500 tys. złotych do 20 mln zł.

Wzmocnienie sektora stalowego

Drugi z programów – INNOSTAL, utworzony został z inicjatywy Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej i ma posłużyć pracom nad innowacjami w przemyśle stalowym i zwiększyć jego konkurencyjność w perspektywie do 2026 roku. Program jest ukierunkowany na pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego a także zmniejszenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko, m.in. ograniczenie zużycia energii w produkcji metali. Dzięki strumieniowi środków mają także powstać nowe technologie produkcji stopów oraz recyklingu.

W pierwszym pilotażowym konkursie INNOSTAL przewidziano 120 mln złotych na wsparcie przedsiębiorstw z branży. Nabór wniosków rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 15 września br. O dofinansowanie będą mogły starać się przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw które przedstawią projekty o wartości od 2 mln do 30 mln zł.

Obydwa programy sektorowe GAMEINN oraz INNOSTAL będą finansowane w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej szczegółów dotyczących programów sektorowych GAMEINN oraz INNOSTAL znajdą Państwo na stronie NCBR.

Wstecz