Harmonogram naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój na 2016 r. - aktualizacja

02.06.2016

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zatwierdził harmonogram konkursów na 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wstecz