I konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i KGHM Polska Miedź S.A o nazwie CuBR

21.01.2014

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Porozumienia pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia o nazwie CuBR.

Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na poprawę efektywności procesu produkcyjnego, rozwój nowych technologii górniczych, nowe rozwiązania w zakresie systemów eksploatacji, skuteczne zarządzanie ryzykiem przemysłowym, a także rozwój bazy zasobowej, poprzez wydobycie zasobów głęboko zalegających.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki, pod warunkiem, że w skład konsorcjum wchodzi przynajmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe.

Założenia Przedsięwzięcia, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie: /programy/programy-krajowe/

Nabór wniosków w systemie GW (Generator Wniosku) rozpocznie się od dnia 27 stycznia 2014 r., a kończy z dniem 27marca 2014 r. o godzinie 16:00

GW jest dostępny pod adresem: /

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: cubr-at-ncbr.gov.pl

Ogłoszone w ramach I Konkursu tematy zawierają się w trzech obszarach tematycznych wskazanych w Założeniach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR.

  • Obszar I Górnictwo i geologia

Temat zagadnienia: Opracowanie innowacyjnej technologii udostępniania złoża głębokiego

  • Obszar II Przeróbka (Mineral Processing)

Temat zagadnienia: Innowacyjna technologia efektywnego rozdrabniania na potrzeby przygotowania rud metali nieżelaznych do wzbogacenia

  • Obszar III Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały

Temat zagadnienia: Opracowanie innowacyjnej hydrometalurgicznej technologii produkcji metali nieżelaznych z koncentratów KGHM

Temat zagadnienia: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi

 

Wstecz