II Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze chorób neurodegeneracyjnych

17.12.2012

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż dnia 10 grudnia b.r. został otwarty międzynarodowy, II konkurs w ramach Joint Programming on combating Neurodegenerative Disease.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  przystąpiło do konkursu w obszarze badań klinicznych pt.:
 
„European research projects for the evaluation of health care policies, strategies and interventions for Neurodegenerative Diseases "

i przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 € na sfinansowanie zwycięskich projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby neurodegeneracyjne:

 • Alzheimer’s disease and other dementias
 • Parkinson’s disease and PD‐related disorders
 • Prion disease
 • Motor neuron diseases
 • Huntington’s disease
 • Spinocerebellar ataxia (SCA)
 • Spinal muscular atrophy (SMA)


Planowany okres realizacji projektu – do 3 lat.

Wnioski mogą składać jedynie konsorcja międzynarodowe, utworzone przez minimum 3 i maksimum 8 zespołów badawczych z co najmniej 3 różnych krajów.

Termin składania wniosków międzynarodowych (full-proposal) upłynie 21 marca 2013 r.

Rejestracja wniosku:


Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej:
www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/2012-joint-transnational-calls/open-calls/healthcare-evaluation/

oraz w zamieszczonym poniżej do pobrania ogłoszeniu konkursowym.
www.neurodegenerationresearch.eu/fileadmin/Documents/2012/Call_Documents/2012_Calls/Healthcare_Evaluation/Call_Text_JPND_Health_Care2.pdf

Polscy wnioskodawcy, których projekty zostaną rekomendowane do dofinansowania, będą zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.


Informujemy, że zgodnie z wewnętrznym rozporządzeniem Centrum oraz zapisami znajdującymi się w dokumentacji konkursu odnośnie wymagań stawianych przez agencje członkowskie, koszty pośrednie dla polskich projektów ustalono w zależności od typu podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie. Maksymalny poziom kosztów pośrednich nie powinien przekroczyć:

 • 20% w przypadku uczelni państwowych,
 • 15% w przypadku uczelni prywatnych,
 • 20% w przypadku instytutów naukowych PAN,
 • 15% w przypadku instytutów badawczych,
 • 8% w przypadku przedsiębiorstw.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przedsiębiorcy udzielone dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.


Bliższe informacje dotyczące Country specific information można znaleźć pod adresem:

Poland_country_specific_information_Health_Care


Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:

Michał Podniesiński
tel. 22 39 07 276
e-mail: michal.podniesinski-at-ncbr.gov.pl

Katarzyna Moczulska
tel. 515 061 519
e-mail: katarzyna.moczulska-at-ncbr.gov.pl

 

Wstecz