Infect-ERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2014

05.02.2014

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż 17.01.2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

Second multilateral call for research projects within the ERA-NET Infect-ERA


Temat konkursu

Coordination of European funding for infectious diseases research


Zakres konkursu

Celem najnowszego konkursu, organizowanego w ramach programu Infect-ERA jest wsparcie międzynarodowych badań translacyjnych w zakresie chorób zakaźnych człowieka.

Udział w konkursie brać mogą międzynarodowe konsorcja badawcze, składające wnioski w co najmniej jednym z następujących tematów:

A. Ocena roli komensalnych organizmów roślinnych w homeostazie i patogenności mikroorganizmów chorobotwórczych oraz wyjaśnienie w jaki sposób organizmy komensalne i probiotyki mogą być stosowane do zapobiegania i leczenia zakażeń.

B. Opracownie i zastosowanie nowych technik do badań początkowych etapów procesu infekcji.

Zagadnienia związane z HIV/AIDS, wirusowym zapaleniem wątroby typu B/C, malarią i gruźlica są wyłączone z zakresu tematycznego tego konkursu.

Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w regulaminie konkursu Wnioskodawcy z Polski, wchodzący w skład konsorcjów międzynarodowych, którzy zgodnie z definicją spełniają  kryteria przedsiębiorcy będą finansowani przez NCBR.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Research Foundation - Flanders (FWO), Belgia
 • Agency for Innovation by Science and Technology (IWT- Flanders), Belgia
 • National Fund for Scientific Research (FNRS – French speaking community), Belgia
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF) represented by Project Management Jülich (PtJ), Niemcy
 • Hungarian Academy of Science (HAS) and the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), Węgry
 • Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology (DBT), Indie
 • Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
 • Narodowe Centrum Nauki (NCN), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Ministry of National Education (MEN), Rumunia
 • Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Hiszpania
 • Swedish Research Council (SRC), Szwecja

Data otwarcia naboru wniosków

17.01.2014 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

02.04.2014 (17:00 CEST)

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: www.submission-infect-era.eu

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Od grudnia 2014 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 0,5 mln euro.


Kurs euro

4,1645 (www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html)


Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem:

www.submission-infect-era.eu/index.php


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Marcin Chmielewski
tel: +48 0 22 39 07 109
fax:  +48 22 20 13 408
e-mail: marcin.chmielewski-at-ncbr.gov.pl
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel: +48 0 22 39 07 215
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w ERA-NET Infect-ERA:

IRENE SÁNCHEZ GARCÍA
FECYT working for the Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO)
Madrid, Spain
tel.: +34 916038241
e-mail: Infect-era@mineco.es

Link do dokumentów konkursowych

www.submission-infect-era.eu/index.php

Strona internetowa programu

www.infect-era.eu


Materiały do pobrania:

 

Wstecz