Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie dla konkursu w ramach podziałania 1.2 „Sektorowe programy B+R”

10.03.2017

Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie w ramach konkursu dla programu INNOMOTO, w poddziałaniu 1.2 „Sektorowe programy B+R”. Zasadnicze zmiany w dokumencie dotyczą wyliczania ryczałtu dla kosztów ogólnych w projektach konsorcyjnych (§ 10 umowy), korekty § 19 (dotyczącego zabezpieczenia umowy) oraz usunięcia jednego z załączników do umowy (zaświadczenie z banku).

Wstecz