Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 2/4.1.1/2019 w ramach poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki w PO IR”

14.02.2020

Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 2/4.1.1/2019 w poddziałaniu 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki w PO IR”. Zasadnicze zmiany w dokumencie pojawiły się w § 3 (doprecyzowanie terminu na złożenie informacji o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia oraz doprecyzowanie kwestii monitorowania dochodu przez beneficjentów) oraz w § 20 (zrezygnowano z harmonogramu płatności, jako załącznika do umowy).

Wstecz