Informacja dotycząca umowy o realizację projektu dla konkursu 1/4.1.1/2018 w ramach podziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

11.04.2019

Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru umowy o realizację projektu w ramach konkursu 1/4.1.1/2018 (INGA) w poddziałaniu 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”. Zmiany mają charakter techniczny i wynikały z błędnych odwołań czy też braku jednego z partnerów wspólnego przedsięwzięcia m. in. w § 8 ust. 4 umowy.

Wstecz