Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w II rundzie konkursu 6/1.1.1/2020 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka

16.11.2020

Zgodnie z punktem 76 Regulaminu Konkursu nr 6/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych dla wniosków o dofinansowanie złożonych w II rundzie konkursu 6/1.1.1/2020 zaplanowane zostały w dniach 2 grudnia 2020 r. - 19 lutego 2021 r.

O dokładnej dacie spotkania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przypominamy, że proces oceny wniosków w konkursie obejmuje:

  • analizę wniosku przez panel ekspertów i przekazanie Wnioskodawcy pytań i wątpliwości,
  • spotkanie panelu ekspertów z Wnioskodawcą,
  • sporządzenie przez panel ekspertów uwag w zakresie kryteriów podlegających możliwości uzupełnienia lub poprawy,
  • poprawę wniosku przez Wnioskodawcę, zgodnie z uwagami panelu (jeśli dotyczy),
  • ocenę projektu przez panel w trybie obiegowym, według wszystkich kryteriów oceny projektu.
Wstecz