Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w konkursie 5/1.1.1/2019 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka „Technologie Kosmiczne”

11.12.2019

Zgodnie z § 8 ust. 11 Regulaminu Konkursu nr 5/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka „Technologie Kosmiczne”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych dla wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 5/1.1.1/2019 zaplanowane zostały w dniach 10-14 lutego 2020 r.

O dokładnej dacie spotkania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przypominamy, że proces oceny wniosków w konkursie obejmuje:

  1. sporządzenie przez panel ekspertów uwag w zakresie kryteriów podlegających możliwości uzupełnienia lub poprawy,
  2. poprawę wniosku przez Wnioskodawcę, zgodnie z uwagami panelu (jeśli dotyczy),
  3. spotkanie z Wnioskodawcą w siedzibie NCBR,
  4. ocenę projektu przez panel, według wszystkich kryteriów oceny projektu.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem dla wnioskodawcy.

Wstecz