Informacja o liczbie wniosków złożonych w czwartej rundzie konkursu 1/1.1.1/2019 dla przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020)

02.08.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 1 do 31 lipca 2019 r. (tzn. w ramach czwartej rundy konkursu) wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 17 190 062,13 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 23 372 459,70 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz