Informacja o liczbie wniosków złożonych w drugiej rundzie konkursu 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - Koronawirusy w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

29.07.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r. (tzn. w ramach drugiej rundy konkursu) wpłynęło 89 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 471 102 982,15 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 629 046 984,25 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz