Informacja o liczbie wniosków złożonych w drugiej rundzie konkursu 6/1.1.1/2019 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

03.12.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 1 do 30 listopada 2019 r. (tzn. w ramach drugiej rundy konkursu) wpłynęło 146 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 161 493 736,51 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 1 834 817 184,25 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz