Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie 2/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Śląskim w ramach Poddziałania 4.1.1 POIR „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

03.12.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 30 września do 29 listopada 2019 r. (tzn. w ramach pierwszej rundy konkursu) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 207 000,00 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 1 488 750,00 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz