Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie 5/1.1.1/2019 Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

03.12.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 2 września do 29 listopada 2019 r. wpłynęły 33 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 311 638 653,36 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 422 113 839,63 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz