Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie 7/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Agrotech w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

17.11.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 10 września do 6 listopada 2020 r. wpłynęło 185 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 309 670 592,31 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 2 162 055 335,59 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz