Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie CyberSecIdent III konkurs

08.10.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 23 sierpnia do 7 października 2019 r. wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 129 133 549,00 PLN, przy łącznej wartości kosztów całkowitych 140 987 090,00 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest ocena wstępna złożonych wniosków.

Wstecz