Informacja o liczbie wniosków złożonych w ósmej rundzie konkursu 3/1.1.1/2018

03.12.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 1 listopada do 30 listopada 2018 r. (tzn. w ramach ósmej rundy konkursu) wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu na kwotę dofinansowania 12 793 727,46 PLN, przy wartości kosztów kwalifikowanych 17 223 157,29 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz